Praca dla inżyniera

DLA PRACODAWCY kontakt reklama partnerzy regulamin dodaj cv START
- publikuj ofertę
- przeglądaj bazę CV
- rejestracja
Nie masz konta?

ZAREJESTRUJ SIĘ
jako kandydat

← Wstecz | Drukuj

Inżynier budowy (roboty drogowe) / Business Bridge Group

Oferta z dnia: 03/12/2021
O firmie

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.


Oferowana praca

Stanowisko: Inżynier budowy (roboty drogowe)
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska
Branża: Budownictwo/Architektura/Geodezja

Opis stanowiska

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – firmy świadczącej usługi instalacyjno-budowlane – osoby do pracy, na stanowisku:

Inżynier Budowy (roboty drogowe)
Miejsce pracy: ok. Wrocławia

Jakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy:
-koordynacja realizacji robót drogowych na podstawie kontraktów, harmonogramów, a także w oparciu o dokumentację techniczną,
-rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
-kontrolowanie podwykonawców w zakresie realizowanych prac na budowie zgodnie z dokumentacją techniczną,
-koordynacja zamówień transportu, sprzętu, materiałów i usług koniecznych do realizacji prac budowlanych,
-opracowywanie raportów z prac budowlanych, a także przygotowywanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej budowy.


Wymagania

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
-posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe,
-posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
-posługujesz się językiem angielskim na poziomie A2/B1,
-posiadasz praktyczną znajomość prawa budowlanego,
-jesteś komunikatywny i z łatwością nawiązujesz nowe kontakty,
-potrafisz obsługiwać program AutoCAD,
-cechuje Cię doskonała organizacja pracy, fachowość, systematyczność, odpowiedzialność, a także odporność na stres,
-jesteś zaangażowany i dyspozycyjny,
-posiadasz prawo jazdy kat. B.


Oferujemy

Pracodawca oferuje:
-atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę umowy akceptowalną dla obu stron,
-pracę w międzynarodowym środowisku,
możliwość ciągłego doskonalenia i rozwoju zawodowego.


Forma kontaktu

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego:
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Inzynier-budowy-lo4zzroboty-drogowelo41z/10979-10017-25-b37-2707.html

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas CV. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.


W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

"Klauzula Zgody"
Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska oraz dopisanie w treści CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moim CV, przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-205) przy ul. Legnickiej 65/1, do celów związanych z procesem rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia w dowolnym momencie."
"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
·żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
·cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
·wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Dane firmowe

Business Bridge Group
Legnicka
54-205 Wrocław
Email: rekrutacje@bbgroup.com.pl
WWW: https://www.bbgroup.com.pl/
← Wstecz | Drukuj